MUDr. Bohumila Majtanová

Po absolvování Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, pracovala jako lékařka do roku 1985 na interním a chirurgickém oddělení krajské nemocnice a institutu postgraduálního vzdělávání v Trenčíně. Po úspěšném složení atestační zkoušky ze všeobecného praktického lékařství v Bratislavě pracovala v letech 1986 až 1990 jako praktická lékařka v Moravské Nové Vsi a mezi lety 1991 - 1993 v OUNZ v Senici. Od roku 1994 až do současné doby se věnuje pacientům ve své ordinaci. Zabývá se také prováděním pracovně lékařských služeb, rehabilitací, léčbou dlouhodobě nemocných a homeopatií. Má dva syny lékaře.

MUDr. Michal Majtan

Po zakončení studia na Gymnáziu Břeclav a Sandia High School (Albuquerque-USA) a Career Enrichement Center at University of New Mexico (USA), pokračoval ve studiu na nejprestižnější lékařské fakultě v ČR - 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pátý ročník lékařské fakulty, včetně zkoušek, absolvoval na lékařské fakultě ve Vídni (Medizinische Universität Wien). V roce 2011 absolvoval praxi z interní medicíny ve fakultní nemocnici ve Feldkirchenu (Rakousko). Studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze úspěšně zakončil v roce 2012. Po zakončení studia pracoval krátce jako lékař v nemocnici v Břeclavi.

V období od roku 2012 do roku 2015 pracoval jako lékař na interním a chirurgickém oddělení nemocnice Sana Klinik Pegnitz (Bavorsko - Německo), kde po složení německé atestace z urgentní medicíny pracoval i jako lékař na rychlé záchranné službě.

Od roku 2016, po úspěšném složení atestační zkoušky ze všeobecného praktického lékařství v Praze, pracuje jako lékař ve Zdravotnickém zařízení Břeclav s.r.o.