ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE (PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY)

Lékaři zdravotnického zařízení jsou úspěšnými absolventy ročního specializačního kurzu: Základy pracovního lékařství v Praze. Závodní preventivní péči poskytujeme v ordinaci na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem.

Každý zaměstnavatel / fyzická i právnická osoba / má zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance lékařské pracoviště závodní preventivní péče - praktického lékaře.

Cílem závodní preventivní péče je zabránění poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, udržování zdravotní způsobilosti k práci a lékařský dohled nad úrovní pracovních podmínek.

Podle současně platného zákona je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře. Zaměstnanci jsou povinni absolvovat preventivní prohlídky /vstupní, periodické, mimořádné a výstupní/ u smluvního lékaře. Závodní preventivní péče nenahrazuje péči léčebnou - preventivní u Vašeho registrujícího praktického lékaře.

Prohlídky preventivní, mimořádné a výstupní hradí zaměstnavatel. Zaměstnavatel může hradit, ale (dle zákona) není povinen hradit vstupní preventivní prohlídku.

Výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance od jeho praktického lékaře hradí též zaměstnavatel.

V současné době je v ordinaci volná kapacita pro závodní preventivní péči.

V případě zájmu, nás kontaktujte na tel: 519 321344 v ordinační době, nebo elektronicky:  zzbreclav@gmail.com. Můžete také využít kontaktní formulář.